Privacy

Voor het plannen en geven van een verantwoorde massage/yogales is het noodzakelijk dat ik persoonlijke gegevens bijhoud. Alleen de NAW gegevens worden digitaal bewaard. De voor de massage/yogales relevante gegevens, zoals bijvoorbeeld gezondheidsklachten en een kort verslag van de behandeling/les worden niet digitaal bewaard maar in persoonlijke schriftelijke notities vastgelegd en zijn alleen voor mij bedoeld en worden nooit aan derden doorgegeven. 

Ik doe ten alle tijde mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met de persoonlijke gegevens door alleen noodzakelijke gegevens vast te leggen;
  • ervoor zorg te draag dat derden geen toegang hebben tot de gegevens.

De volgende NAW gegevens sla ik digitaal op:

  1. Naam;
  2. Telefoonnummer en/of Email.

Deze NAW gegevens gebruik ik voor:

  • het maken en verzetten van een afspraak 
  •  contact naar aanleiding van de massage /yogales indien afgesproken
  •  om een tikkie/factuur te sturen
  •  het incidenteel doorgeven van informatie, ik verstuur geen nieuwsbrieven.

De gegevens worden bewaard zolang iemand client is bij mijn praktijk. Op verzoek verwijder ik de gegevens per direct. 

 

Neem bij vragen of informatie over dit onderwerp gerust contact met me op.